Vad är BondeDesign?

BondeDesign – ”konst i kolossalformat som endast kan skådas från himlen”.
Lantbrukare ”målar” konstverk på sina åkrar. ”Färgen” kan bestå av allt naturligt förekommande ute i markerna. Som, grödor, buskage, vattendrag, vägar, stigar samt allt som bygger på de fyra elementen Jord, Luft, Eld och Vatten.

Flygfotografering av tävlingsbidragen sker vid tre perioder. Ca 2 veckor före midsommar då mycket är ljust grönt och de gula oljefälten lyser som solen. 2 veckor efter midsommar då det blå Linet och tidig Vallmo lyser upp, även röd- och vitklöver samt efter skördetid i september då stubb och jordbearbetning ger oanade möjligheter. Som vanligt gäller devisen – endast fantasin sätter gränser.

Historien om BondeDesign

BONDEDESIGN I GRÄSTORP 2005
Under Designåret 2005 arrangerades den första tävlingen i BondeDesign i Grästorps kommun. 21 lantbrukare med familjer ställde upp i tävlingen. Flygfotograf Ulf ”Fabbe” Fabiansson, kommunen, den lokala tidningen, banken och många ideella krafter var högst delaktiga.

TV på riks, regional och lokal nivå liksom tidningar och radio följde flera av lantbrukarna från planering till färdigt alster. Vi hade pressvisning mitt i sommaren den 13 juli då vi bjöd på närproducerad mat och delade ut press-kit med konstverken kopierade på CD-skivor. Möte med Lantbrukarna samt sist men inte minst helikopterlyft för att journalister och fotografer skulle få filma, fota och skapa sig en egen bild av tävlingen. Media ringde och skrev hela den sommaren och man kan lugnt säga att vi var nöjda med resultatet. Så mycket positiv uppmärksamhet skapade en framgångsspiral. Det allra bästa med projektet var att det skapade stolta medborgare i Grästorps kommun.